Monographie

Lucyna Czechowska (2013)

Wewnątrzunijni partnerzy strategiczni Rzeczypospolitej Polskiej

Verlag Wydawnictwo Adam Marszałek
Erscheinungsort Toruń
Seitenzahl(en) 295
Sprache Polnisch

ISBN: 978-83-62942-18-3

Celem niniejszej pracy było ustalenie, które z czterech zadeklarowanych przez Rzeczpospolitą Polską relacji specjalnych z państwami unijnymi spełniały w latach 2004–2010 kryteria materialnego partnerstwa strategicznego, odróżniając je tym samym od państw strategicznych w ujęciu formalnym oraz związków niewypełniających nawet warunków formalnego partnerstwa strategicznego.

(Ze strony wydawcy)

  • Wewnątrzunijni partnerzy strategiczni Rzeczypospolitej Polskiej

    Rezensiert von Dr. Filip Tereszkiewicz