Monographie

Katarzyna Hibel (2014)

„Wojna na mapy” – „wojna na słowa”. Onomastyczne i międzykulturowe aspekty polityki językowej II Rzeczpospolitej w stosunku do mniejszości ukraińskiej w Galicji Wschodniej w okresie międzywojennym

Verlag LIT Verlag
Erscheinungsort Wien-Berlin
Seitenzahl(en) 336
Reihe Slavische Sprachgeschichte
Sprache Polnisch

ISBN: 978-3-643-50583-5

Galicja Wschodnia jako pogranicze przejściowe stała się w XIX i XX wieku areną konfliktu dwóch systemów kulturowych oraz dwóch projektów państwowych, polskiego i ukraińskiego, prowadzonego na płaszczyźnie symbolicznej, a w okresie póżniejszym z bronią w ręku. Powstaniu obu nowoczęsnych narodów towarzyszya tendencja do ustanowienia wasnej dominacji na terenach etnicznie mieszanych oraz dążenie do zmiany ich charakteru na monokulturowy i monojęzykowy. Wysikom tym towarzyszyły na płaszczyźnie symbolicznej walka na sowa oraz walka na mapy, których historią w regionie zajmuje się niniejsza monografia, powstała w ramach projektu austriackiego FWF Tysiąc lat historii języka ukraińskiego w Galicji.

(Ze strony wydawcy)


  • „Wojna na mapy” – „wojna na słowa”. Onomastyczne i międzykulturowe aspekty polityki językowej II Rzeczpospolitej w stosunku do mniejszości ukraińskiej w Galicji Wschodniej w okresie międzywojennym

    Rezensiert von Dr. Mark Brüggemann