Sammelband

Piotr de Bończa Bukowski, Magda Heydel (red.) (2013)

Polska myśl przekładoznawcza

Verlag WUJ
Erscheinungsort Kraków
Seitenzahl(en) 360
Sprache Polnisch

ISBN: 978-83-233-3584-9

Polska myśl przekładoznawcza pod redakcją Piotra de Bończy Bukowskiego i Magdy Heydel, autorów świetnie przyjętej antologii Współczesne teorie przekładu (2009), to pierwszy na rynku zbiór tekstów prezentujących osiągnięcia polskich badań nad przekładem w ostatnim stuleciu. Zebrane teksty prezentują różne metodologie i obszary badawcze: od antropologicznej perspektywy Bronisława Malinowskiego po kognitywistyczne analizy Elżbiety Tabakowskiej; od językoznawczych rozważań Zenona Klemensiewicza po historycznoliterackie ujęcia Jerzego Święcha. Nie brakuje także klasycznych już esejów Edwarda Balcerzana, Stefanii Skwarczyńskiej, Anny Legeżyńskiej czy Jerzego Ziomka. Szerszą panoramę współczesnego przekładoznawstwa polskiego szkicują autorzy antologii we wstępie, a uzupełnia ją obszerna bibliografia. Polska myśl przekładoznawcza to pozycja niezbędna każdemu badaczowi przekładu, a także znakomita pomoc w dydaktyce tłumaczenia i translatologii.

Piotr de Bończa Bukowski
– pracownik Instytutu Filologii Germańskiej UJ. Zajmuje się przekładoznawstwem, komparatystyką literacką i antropologią literatury. Autor dwóch monografii literaturoznawczych oraz licznych prac z zakresu teorii tłumaczenia, w których szczególną uwagę poświęca zagadnieniom hermeneutyki przekładu. Redaktor tomów zbiorowych, autor przekładów naukowych i literackich. Stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta i Fundacji Tygodnika „Polityka". Był współredaktorem wydawanej w Krakowie pod patronatem Karla Dedeciusa serii Pisarze Języka Niemieckiego.

Magda Heydel
– pracuje w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki UJ. Zajmuje się przekładoznawstwem i komparatystyką literacką. Kieruje Podyplomowymi Studiami dla Tłumaczy Literatury UJ. Jest redaktorką naczelną pisma „Przekładaniec". Opublikowała m.in. Obecność T.S. Eliota w literaturze polskiej (2003), a ostatnio Gorliwość tłumacza. Przekład poetycki w twórczości Czesława Miłosza (2013). Nagradzana tłumaczka literatury – Josepha Conrada, Seamusa Heaneya, T.S. Eliota, Teda Hughesa czy Virginii Woolf. Edytorka przekładów, np. tekstów Czesława Miłosza.

SPIS TREŚCI

Piotr de Bończa Bukowski, Magda Heydel - Polska myśl przekładoznawcza. Badacze, teorie, paradygmaty 7

Bronisław Malinowski - Tłumaczenie słów nieprzetłumaczalnych 39

Zenon Klemensiewicz - Przekład jako zagadnienie językoznawstwa 53

Olgierd Wojtasiewicz - Wstęp do teorii tłumaczenia 67

Roman Ingarden - O tłumaczeniach 79

Edward Balcerzan - Poetyka przekładu artystycznego 103

Stefania Skwarczyńska - Przekład i jego miejsce w literaturze i w kulturze narodowej 119

Anna Wierzbicka - Przekładalność a elementarne jednostki semantyczne 143

Jerzy Ziomek - Przekład – rozumienie – interpretacja 163

Jerzy Święch - Przekłady i autokomentarze 193

Stanisław Barańczak - Poetycki model świata a problemy przekładu artystycznego 217

Anna Legeżyńska - Tłumacz jako drugi autor 239

Elżbieta Tabakowska - Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu 255

Tadeusz Sławek - Kalibanizm. Filozoficzne dylematy tłumaczenia 275

Seweryna Wysłouch - Adaptacja filmowa jako przekład intersemiotyczny 289

Roman Lewicki - Obcość w przekładzie a obcość w kulturze 313

Piotr de Bończa Bukowski, Magda Heydel - Bibliografia polskiego przekładoznawstwa. Teoria przekładu. Wybór 323

Noty o autorach tekstów 345

Nota edytorska 351

Indeks 353

  • Polska myśl przekładoznawcza

    Rezensiert von Dr. Philipp Hofeneder