Monographie

Patryk Pleskot (2012)

Kłopotliwa panna "S". Postawy polityczne Zachodu wobec Solidarności na tle stosunków z PRL 1980-1989

Verlag Instytut Pamięci Narodowej
Erscheinungsort Warszawa
Seitenzahl(en) 878
Sprache Polnisch

ISBN: 978-8376294278

Po powstaniu "Solidarności" tzw. sprawa polska stała się jednym z podstawowych tematów międzynarodowego dyskursu politycznego poświęconego relacjom Wschód-Zachód. PRL, wraz z Afganistanem, rejonem Bliskiego Wschodu oraz niektórymi państwami Ameryki Południowej, postrzegano jako potencjalny punkt zapalny i przyczynę niepokojów geopolitycznych. "Solidarność" fascynowala, ciekawiła, ale też budzila obawy. Nie ulega wątpliwości, że żadne zachodnie państwo nie było gotowe bronić polskiej opozycji kosztem własnych interesów w całokształcie stosunków międzynarodowych. Aż do końca 1989 r. zdawano sobie sprawę, że Polska leży w radzieckiej strefie wpływów i nie zamierzano tego wpływu negować (chociaż próbowano go osłabić). Poparcie zachodnich społeczeństw dla "Solidarności", wyrażane od sierpnia 1980 r., a następnie sprzeciw opinii publicznej wobec antydemokratycznych posunięć gen. Jaruzelskiego, widoczny w większości krajów Zachodu, wymuszały jednak na elitach władzy przyjmowanie postawy krytycznej względem PRL i życzliwej dla "Solidarności" - ale przede wszystkim w wymiarze retoryczno-symbolicznym i finansowym. Mimo tego ograniczonego poparcia dla opozycji "Solidarność" można uznać za glówną kartę przetargową w relacjach zachodniej dyplomacji z wladzami polskimi.

(Informacje od wydawcy ze strony internetowej)

  • Klopotliwa panna "S". Postawy polityczne Zachodu wobec Solidarności na tle stosunków z PRL 1980-198

    Rezensiert von Dr. Christie Miedema