Monographie

Hanna Krajewska (2014)

Protestanci w Łodzi 1815–1914: Między edukacją a ewangelizacją

Verlag Aspra / IHN PAN
Erscheinungsort Warszawa
Seitenzahl(en) 570
Reihe Monografie z dziejów oświaty t. 45
Sprache Polnisch

ISBN: 978-83-7545-510-6

Protestanci w Łodzi 1815-1914

"Podkreślić należy, że recenzowana praca obfituje w nowe ustalenia i interpretacje, wprowadza w obieg naukowy wiele interesujących i wartościowych źródeł. Napisana została z dużą znajomością poruszanej problematyki. Z drugiej strony natomiast stanowi podsumowanie badań nad dziejami konfesji protestanckich w Łodzi w XIX i na początku XX wieku. Warty podkreślenia jest wyważony i obiektywny stosunek autorki do zagadnień budzących dotąd niejednokrotnie wiele emocji."
prof. dr hab. Elżbieta Alabrudzińska

Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk.

  • Protestanci w Łodzi 1815–1914: Między edukacją a ewangelizacją

    Rezensiert von M.A. Pascale Mannert