Katedra Historii Gospodarczej / Wydział Nauk Ekonomicznych - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Wrocław, Polen
Disziplinen:
Wirtschaftswissenschaft, Geschichte, Soziologie
Kontakt:
Katedra Historii Gospodarczej / Wydział Nauk Ekonomicznych - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
Polen
Telefon: +48-(0)71-3680-190
Fax: +48-(0)71-3680-190
ne_hg@ue.wroc.pl
http://www.ue.wroc.pl/jednostki/katedra_historii_gospodarczej.html