Einrichtungen

Einrichtungsprofil: Detailansicht

Institution | Zentrum für Historische Forschung Berlin (CBH PAN)

Disziplinen

Geschichtswissenschaft Jüdische Studien Kulturwissenschaft Kunstwissenschaft Soziologie

Beschreibung

W Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie (CBH PAN) prowadzimy badania nad historią i współczesnością stosunków polsko-niemieckich. Poprzez inicjowanie projektów naukowych oraz popularyzujących wiedzę, realizowanych z partnerami z Niemiec, Polski i innych krajów, dążymy do promocji i umiędzynarodowienia polskiej humanistyki oraz wspieramy działania związane z dyplomacją naukową. Od powstania w 2006 r. jesteśmy częścią berlińskiego krajobrazu naukowego i współkształtujemy polsko-niemiecki dyskurs historyczny, inspirując międzynarodowe inicjatywy i projekty. Nasze działania mają wpływ na porozumienie i dialog polsko-niemiecki, a wypracowane narzędzia badawcze i doświadczenie w popularyzacji wiedzy pozwalają nam wyjść poza dwustronne relacje i prowadzić projekty poświęcone wspólnej przeszłości i dziedzictwu całej Europy.W działaniach naukowych kładziemy nacisk na interdyscyplinarne badania humanistyczne. Reprezentujemy takie dziedziny, jak historia, politologia, historia sztuki, socjologia czy antropologia. Obszarami naszych zainteresowań są: polsko-niemiecka historia wzajemnych oddziaływań, kultury i miejsca pamięci, wielojęzyczność i wielokulturowość obszarów pogranicznych, historia Żydów w Europie Środkowej i Wschodniej, historia kobiet i płci kulturowej, zjawiska wykluczenia i partycypacji mniejszości, metodologia badań humanistycznych, edukacja historyczna, muzealnictwo, historia kolekcjonerstwa, kultury negocjacji i kompromisu. Nasze projekty wpisują się w główne nurty współczesnej humanistyki, dotykając aktualnych problemów o znaczeniu uniwersalnym i ponadnarodowym.Organizujemy wydarzenia naukowe i uczestniczymy jako eksperci w konferencjach, debatach i warsztatach. W wywiadach dla mediów przedstawiamy wyniki własnych badań i komentujemy bieżące wydarzenia naukowe. Poprzez dyplomację naukową współkształtujemy polsko-niemiecki dialog i procesy porozumienia.

Veröffentlichte Beiträge

Aus Gründen der Nutzungsfreundlichkeit wird der Profilbereich "Meine Beiträge" auf mobilen Geräten nur ab einer Auflösung mit einer Breite von 576 Pixeln dargestellt. Bitte wechseln Sie auf Ihrem Gerät in den Modus "Querformat".

Titel Kategorie Erstellungsdatum
Nabór na stanowisko specjalisty ds. administracyjno-finansowych Stellenangebot 2023-01-03 14:20
Titel Kategorie Erstellungsdatum

Weitere Angaben

Institution | Zentrum für Historische Forschung Berlin (CBH PAN)

Adresse

Majakowskiring 47, 13156 Berlin

13156 Berlin

Deutschland

Nachricht schreiben

Neue Nachricht

An
Pol-Int-Team

Datenschutzrichtlinie

Pol-Int verwendet Cookies, um ein reibungsloses Funktionieren unserer Plattform zu gewährleisten (technisch notwendige Cookies). Darüber hinaus bitten wir um Ihre Zustimmung zur Verwendung von Cookies zu Analysezwecken und zur Verbesserung der Plattform (statistische Cookies). Ihre Cookie-Einstellungen können Sie stets anpassen oder widerrufen.