Einrichtungen

Einrichtungsprofil: Detailansicht

Institution | Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki

Disziplinen

Kulturwissenschaft Wirtschaftswissenschaft Geschichtswissenschaft Internationale Beziehungen Sprachwissenschaft Literaturwissenschaft Sonstige Politikwissenschaft

Beschreibung

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN) została powołana w celu wspierania nauki oraz porozumienia między narodami w oparciu o zacieśnianie współpracy współpracy studentów, naukowców i badaczy z Polski i Niemiec. Poprzez wspieranie projektów naukowych przyczynia się ona do rozwoju podstaw i wiedzy, które sprzyjają wzajemnemu zrozumieniu i porozumieniu między Polakami i Niemcami. Celem fundacji jest wspieranie innowacyjnych projektów oraz nowych modeli współpracy w obu krajach. PNFN wspiera polsko-niemieckie projekty kooperacyjne w dziedzinie nauk humanistycznych, kulturoznawstwa, prawa oraz nauk społecznych i ekonomicznych.

Fundacja przyznaje regularnie dotacje w dwóch odrębnych konkursach:​​​​​​​​​​​​​​

- Główny konkurs na projekty badawcze; maks. kwota dotacji wynosi 80 tys. euro

- Uproszczony konkurs na wydarzenia naukowe, konferencje itp. oraz mniejsze projekty badawcze; maks. kwota dotacji wynosi 10 tys. euro.

www.pnfn.pl lub www.dpws.de

Weitere Angaben

Institution | Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki

Adresse

Deutschland

Nachricht schreiben

Neue Nachricht

An
Pol-Int-Team

Datenschutzrichtlinie

Pol-Int verwendet Cookies, um ein reibungsloses Funktionieren unserer Plattform zu gewährleisten (technisch notwendige Cookies). Darüber hinaus bitten wir um Ihre Zustimmung zur Verwendung von Cookies zu Analysezwecken und zur Verbesserung der Plattform (statistische Cookies). Ihre Cookie-Einstellungen können Sie stets anpassen oder widerrufen.