Calls

Calls: Anzeigen

VI Kongres Polonoznawczy (14-17 marca 2024 r.): Przełomy – przeobrażenia | Call for Applications

Ausschreibende Einrichtung

Uniwersytet Techniczny w Dreźnie

Disziplinen

Anthropologie Kunstwissenschaft Kommunikationswissenschaft Kulturwissenschaft Wirtschaftswissenschaft Ethnologie Filmwissenschaft Gender Studies Geografie Geschichtswissenschaft Internationale Beziehungen Jüdische Studien Rechtswissenschaft Sprachwissenschaft Literaturwissenschaft Medienwissenschaft Sonstige Philosophie Politikwissenschaft Religionswissenschaft Slawistik Soziologie Theaterwissenschaft Translationswissenschaft

Beschreibung

W marcu 2024 roku podczas VI Kongresu Polonoznawczego w Dreźnie naukowczynie i naukowcy po raz kolejny otrzymają możliwość zaprezentowania wyników badań dotyczących Polski, nawiązania kontaktów oraz dyskusji o stanie dyscypliny. Temat kongresu ujęty został w ramy hasła: „Przełomy – przeobrażenia”.

Polską, podobnie jak jej sąsiadami, targały zarówno destrukcyjne, jak i twórcze zrywy. Historia, literatura, kultura, a także polityka, gospodarka i społeczeństwo w zróżnicowany sposób reagowały na konfiguracje wyzwań dla jednostki i wspólnoty, generując narracje pełne napięcia. By wzmacniać oraz rozwijać konstruktywny dialog między Polską, Niemcami i Europą, należy poddawać analizie i interpretacji genezę tych narracji, a nierzadko również je tłumaczyć, wyjaśniać zmieniające się sposoby ich odbierania i kształtowania na (między)narodowym poziomie. Niewątpliwie, z historycznego punktu widzenia II wojna światowa, rozpoczęta niemiecką agresją na Polskę, stanowi najbardziej brutalny wyłom w stosunkach polsko-niemieckich. Podłożem najnowszego pęknięcia jest rosyjska wojna przeciwko Ukrainie.

W jaki sposób wspominane wstrząsy i rozłamy, dysrupcje przekładają się na narracje historyczne i praktyki kulturowe? Jak wpływają na polityczne działania? Jakie pociągają za sobąkonsekwencje, czy w przyszłości mogą kłaść się cieniem? Jak są przeżywane? Jak traktowana jest w Polsce przeszłość w momentach przełomów, które wydają się sprzyjać ideologicznemu oddziaływaniu na dyskurs? Czy polskie społeczeństwo i kultura wykształciły specyficzną odporność lub zdolność kompensacyjną w odpowiedzi na czynniki dysrupcyjne? Czy dotyczy to również gospodarki lub systemu prawnego? Czy polskie podejście do przełomów jako do szansy na zmianę może stanowić przedmiot komparatystycznych dociekań? Czy Polacy – jako legioniści, partyzanci lub „niewidzialni” polscy sąsiedzi w Niemczech – nie są raczej sami aktorami i sprawcami procesów dysruptywnych? Analizy tych znaczeń i ujęć, jak również przykładowe próby odpowiedzi na powyższe pytania, pozwolą wszystkim dyscyplinom wspólnie podjąć przewodni temat kongresu w kontekście transnarodowym i porównawczym.

Zarysowana refleksja obejmuje pytania etyczne, zwłaszcza te dotyczące roli i/lub odpowiedzialności humanistyki w momentach kryzysów (wojennych). Jak nauka reaguje na geopolityczne zakłócenia? Z drugiej zaś strony: jak przygotowuje społeczeństwa na przewidywane kryzysy lub – wobec polityczno-ideologicznych zależności – przyczynia się do ich zaistnienia? Czy sztuka zbiera głos w powyższych sprawach?

Ramy tematyczne kongresu obejmują również kwestię wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej w lutym 2022 roku, która nadal pisze historię agresji, brutalnych przejęć władzy i okupacji w Europie Wschodniej. Studia postkolonialne – od ponad dwudziestu lat używane również do badań nad wschodnioeuropejską, zwłaszcza polską, ukraińską i rosyjską historią, polityką i kulturą – zyskują nowe znaczenie, w momencie, gdy w centrum uwagi znajdują się asymetrie geopolityczne, hegemonie kulturowe, czystki etniczne i zawłaszczanie/niszczenie dziedzictwa kulturowego krajów sąsiednich. Wielokrotnie niejednoznaczna pozycja Polski i Ukrainy: pomiędzy Wschodem a Zachodem, kształtująca ich kolonialne historie poddana zostaje reinterpretacji, szczególnie wobec – wynikających z inwazji i przemocy – „przełomów” w Europie, związanych z masową migracją.

VI Kongres Polonoznawczy stwarza okazję do nawiązania i podtrzymania kontaktów ponad granicami dyscyplin i krajów niemieckojęzycznych, do rozwijania projektów i zapoznaniem się ze stanem studiów o Polsce. Kongres jest kontynuacją pierwszych pięciu spotkań (Darmstadt 2009, Mainz 2011, Gießen 2014, Frankfurt nad Odrą 2017, Halle 2020); w każdym z nich uczestniczyło około 300 naukowczyń i naukowców. Prezentacje wydawnictw oraz instytucji, a także program towarzyszący uzupełniają kongres. Językami konferencji są niemiecki, polski oraz angielski.

TU Dresden, który wraz z Niemieckim Instytutem Spraw Polskich (DPI) organizuje najbliższy kongres, nawiązuje do jego tematu przewodniego poprzez swoje działania na rzecz doskonałości badawczej („TUDiSC“ — „TU Disruption and Societal Change Center“, https://tu-dresden.de/gsw/forschung/exzellenzmassnahmen/tudisc). Podobnie jak podczas poprzednich kongresów, istnieje  jednak możliwość zaproponowania referatów lub sekcji, które nie są bezpośrednio związane z tematem głównym; pod warunkiem, że mają one aktualne znaczenie badawcze.

Zgłoszenia krótkich prezentacji projektów

Oprócz dłuższych wystąpień oferujemy – przede wszystkim młodym naukowczyniom i naukowcom – możliwość krótkich prezentacji projektów na forum plenarnym (2-3 minuty).

Termin zgłoszeń krótkich prezentacji upływa 15 grudnia 2023 r. Decyzja o wyborze zostanie podjęta do końca stycznia 2024 r.

Formularz zgłoszeniowy krótkiej prezentacji projektu

Zgłoszenia posterów

Propozycje prezentacji projektów w formie plakatu naukowego można zgłaszać do 31 stycznia 2024 roku.

Formularz zgłoszeniowy posteru

Wystawcy, stoiska

 VI Kongres Polonoznawczy oferuje wystawcom (instytucjom, wydawnictwom oraz firmom) zróżnicowane formy prezentacji. Przewidywany koszt wynajmu stoiska (stoły, krzesła, ścianki działowe) jest niewielki. Zainteresowanych prosimy o kontakt z organizatorami do 15 stycznia 2024 roku

Udział w kongresie bez referatu lub prezentacji

Wszystkich zainteresowanych udziałem w kongresie bez referatu lub prezentacji zapraszamy do rejestracji na stronie www.polenforschung.de/Anmeldung-Registration/. Rejestracja rozpocznie się latem 2023 roku.

Uwaga: Wszystkie rejestracje są wiążące i zostają uznane za obowiązujące dopiero po przelaniu opłaty kongresowej. Zwrot opłat kongresowych nie jest możliwy z przyczyn organizacyjnych.

Noclegi

Pomoc w znalezieniu noclegu organizatorki i organizatorzy zapewniają, począwszy od jesieni 2023 roku. Wszystkie zarejestrowane osoby otrzymają w odpowiednim czasie dalsze informacje.

Zgłoszenia, rejestracje

Propozycje sekcji, wykładów indywidualnych i prezentacji projektów oraz kontakt w sprawie wszelkich pytań merytorycznych: Deutsches Poleninstitut.

Pytania organizacyjne, jak również te dotyczące rejestracji prezentacji plakatowych, stoisk i wystaw prosimy kierować do Biura Organizacyjnego.

Spodziewamy się pasjonujących dyskusji oraz zróżnicowanych perspektyw podczas kongresowych debat!

Weitere Angaben

Pol-Int-Team

Datenschutzrichtlinie

Pol-Int verwendet Cookies, um ein reibungsloses Funktionieren unserer Plattform zu gewährleisten (technisch notwendige Cookies). Darüber hinaus bitten wir um Ihre Zustimmung zur Verwendung von Cookies zu Analysezwecken und zur Verbesserung der Plattform (statistische Cookies). Ihre Cookie-Einstellungen können Sie stets anpassen oder widerrufen.