Calls

Calls: Anzeigen

Topografia żydowska Szczecina przed Zagładą / Jüdische Topographie Stettins vor der Shoah / Jewish Topography of Szczecin before the Shoah | Call for Articles

Ausschreibende Einrichtung

Historisches Institut, Universität Greifswald

Disziplinen

Geschichtswissenschaft Jüdische Studien

Beschreibung

W ramach międzynarodowego projektu badawczego "Życie żydowskie w Szczecinie od końca XIX w. do Zagłady" (Greifswald-Szczecin) planowana jest antologia poświęcona aspektom niemiecko-żydowskiej historii Szczecina, losom żydowskich mieszkańców po deportacjach oraz pamięci o żydowskim życiu w Szczecinie.

Po II wojnie światowej niemieckie miasto Stettin zostało przekształcone w polskie miasto Szczecin. Przełomowi temu towarzyszyła - podobnie jak we Wrocławiu i Gdańsku - całkowita wymiana ludności. Na takim polu napięć polsko-niemieckich historia niemiecko-żydowska przed 1945 r. została aż do lat 80tych całkowicie zignorowana zarówno przez niemieckie jak i polskie badania historyczne oraz opinię publiczną. W Polsce przypisywano ją do historii niemieckiej i nie postrzegano jej z perspektywy ofiar nazizmu. W Niemczech Zachodnich żydowskich mieszkańców Szczecina nie traktowano jako wypędzonych, ponieważ pod koniec wojny nie było ich już w mieście, lecz zostali zamordowani lub wyemigrowali. W ostatnich latach więcej uwagi poświęcono jedynie powojennej imigracji do Szczecina Żydów z Europy Wschodniej, którzy przeżyli Zagładę.

W związku z tym na Uniwersytecie w Greifswaldzie we współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim powstaje topografia życia żydowskiego w Szczecinie przed deportacją ludności żydowskiej z prowincji pomorskiej w lutym 1940 r., sfinansowana przez Pełnomocnika Rządu Federalnego Niemiec ds. Kultury i Mediów. Celem topografii jest z jednej strony rejestracja i geograficzna dokumentacja miejsc zamieszkania i pracy żydowskich mieszkańców oraz instytucji żydowskich w Szczecinie. Z drugiej strony dane te mają być powiązane z informacjami o deportacjach w 1938 r. ("Polenaktion") i 1940 r. do Generalnej Guberni. Związek między życiem żydowskim w Szczecinie a Zagładą tworzy zachowana w Szczecinie kartoteka kart identyfikacyjnych („Kennkarten”) dla Żydów wydanych w latach 1939-1940.

Projekt ten podejmuje dezyderaty badań nad kulturą i historią Żydów w Europie Środkowo-Wschodniej i nawiązuje do projektów, które zostały już opracowane np. dla Wiednia czy Wrocławia.

W ramach projektu dotyczącego topografii życia żydowskiego w Szczecinie planowana jest publikacja zawierająca wybrane artykuły.

Tematyka artykułów może obejmować:

  • Życie żydowskie w Szczecinie do końca II wojny światowej: aspekty społeczne, religijne, kulturowe, ekonomiczne
  • Losy żydowskich mieszkańców Szczecina od 1933 r. w mieście i po deportacjach z 1938 i 1940 r. (wykluczenie, pozbawienie praw obywatelskich, wywłaszczenie, emigracja, deportacja, zagłada)
  • Losy ocalałych z Zagłady mieszkańców Szczecina
  • Historia poszczególnych osób/rodzin żydowskich
  • Formy i media pamięci o życiu żydowskim w Szczecinie w perspektywie międzynarodowej

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie do 30 czerwca 2022 r. exposé z propozycją tematu (maks. 3000 znaków) oraz krótkiego życiorysu (maks. 1000 znaków) na adres: hackmann@uni-greifswald.de (w języku niemieckim, angielskim lub polskim).

Następnie w Szczecinie zostanie zorganizowane spotkanie robocze (w formie hybrydowej), na którym zostaną przedstawione i omówione propozycje tematów. Z autorami, którzy wezmą udział w projekcie, zostanie zawarta umowa o dzieło dotycząca planowanego wkładu badawczego. Przewidywany termin złożenia artykułów: czerwiec 2023 r.

Na wiosnę 2023 r. zaplanowano konferencję, na której zostaną zaprezentowane tematy i wyniki badań.

Dalsze informacje:

Prof. dr Jörg HackmannUniwersytet SzczecińskiInstytut Historycznyul. Krakowska 71-79PL 71-017 Szczecin 

Universität GreifswaldHistorisches Institut - osteuropäische GeschichteDE 17487 Greifswald(DE)   +49.173.2193277(PL)    +48.662.070922jorg.hackmann@usz.edu.plhackmann@uni-greifswald.de    

Pol-Int-Team

Datenschutzrichtlinie

Pol-Int verwendet Cookies, um ein reibungsloses Funktionieren unserer Plattform zu gewährleisten (technisch notwendige Cookies). Darüber hinaus bitten wir um Ihre Zustimmung zur Verwendung von Cookies zu Analysezwecken und zur Verbesserung der Plattform (statistische Cookies). Ihre Cookie-Einstellungen können Sie stets anpassen oder widerrufen.