Calls

Calls: Anzeigen

Medycyna w społeczeństwie w latach 1944–1989 | Call for Papers

Ausschreibende Einrichtung

Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna. Projekt Medical Review Auschwitz

Disziplinen

Geschichtswissenschaft Sonstige

Beschreibung

Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego oraz Wydawnictwo Medycyna Praktyczna. Projekt Medical Review Auschwitz

zapraszają na I konferencję naukową z cyklu:  Medycyna polska i krajów demokracji ludowejpo II wojnie światowej

pt. Medycyna w społeczeństwie w latach 1944–1989

Okres powojenny w historii Polski zarówno tej politycznej, społecznej, jak i gospodarczej należy do zagadnień bardzo popularnych w ostatnich latach, doczekał się też bogatej bibliografii. Jest to zrozumiałe bowiem epoka, o której mowa, na trwałe pozostawiła ślady we wszystkich dziedzinach życia kulturalno-społecznego i politycznego. Ideą przewodniąnarzuconej odgórnie władzy komunistycznej było bowiem nie tylko przejęcie władzy w państwie, ale przede wszystkim przebudowa społeczeństw na każdym jego poziomie oraz we wszystkich sferach jego życia, tak aby możliwe było wszczepienie na stałe ideologii marksistowsko-leninowskiej propagowanej przez wschodniego sąsiada.

Zmiany wprowadzane stopniowo przez okres kilku dekad socjalizmu dotyczyły zatem wielu sektorów. Oprócz wspomnianej polityki, gospodarki czy oświaty i kultury także rozwój szeroko pojętej nauki musiał być dostosowany do narzuconej odgórnie ideologii. Humaniści, socjolodzy, filozofowie, czy prawnicy stawali przed trudną decyzją, pozostania wiernym prawdzie i własnym dokonaniom naukowym czy sprzeniewierzenia się ówczesnym władzom. Wybór niekiedy był tragiczny w skutkach… a jak wyglądała sytuacja w przypadku nauk medycznych i medycyny? Temat ten jak dotąd nie doczekał się większych opracowań. Celem planowanej konferencji będzie zatem próba odpowiedzi na pytanie jak wyglądała sytuacja w naukach medycznych/medycynie w zderzeniu się z nową rzeczywistością w krajach bloku wschodniego. Interesujące wydaje się porównanie naszych polskich doświadczeń z działalnością władz/służby medycznej w innych krajach demokracji ludowej. Warto zastanowić się jakie były problemy i troski świata medycznego, jak podchodzono do zmian i zarządzeń nowych władz państwowych, czy próbowano się z tym oswoić czy w jakiś sposób stawiano opór? To jedne z nielicznych pytań. Odpowiedź na nie wymaga jednak spojrzenia interdyscyplinarnego.

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy zatem historyków, historyków medycyny, socjologów, ludzi związanych zawodowo z naukami medycznymi a więc lekarzy, farmaceutów, ratowników medycznych polskich ale również krajów ościennych. Źródłem badań dla potencjalnych uczestników będą zatem archiwa państwowe, uczelniane, instytutów naukowych, szpitalne, zakonne. Ponadto czasopisma zarówno medyczne naukowe, jak i te fachowe, zawodowe, ówczesne podręczniki, następnie pamiętniki, wspomnienia. Także literatura piękna czy film i teatr tworzony w tamtych czasach, może stanowić pewne źródło informacji choćby postrzegania ówczesnego świata lekarskiego. Tematyka zagadnienia jest obszerna. Organizatorzy planują zorganizować cykl konferencji. Pierwsza z nich dotyczyć będzie zagadnień medycyny społecznej bezpośrednio adresowanej do społeczeństwa, dotykającej problemów zwykłego człowieka. Kolejne planujemy poświęcić m.in. tematyce medycyny w nauce i polityce. Prosimy zatem, by zgłaszane propozycje tematyczne adresowane były ściśle do odpowiednich tematów konferencji.

Proponowana tematyka:

  • Medycyna a zdrowie poszczególnych warstw społecznych, środowisk miejskich, wiejskich;
  • Wieś i medycyna – warunki sanitarno-bytowe – lecznice wiejskie, prowincjonalne i ich funkcjonowanie;
  • Lecznictwo ludowe – babki, znachorzy, uzdrowiciele w okresie PRL-u.
  • Stan zdrowia społeczeństwa polskiego potrzeby i oczekiwania:
  • Choroby społeczne, alkoholizm, choroby zakaźne, gruźlica, choroby weneryczne, choroby zawodowe;
  • Opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą, troska o zdrowie matki;
  • Opieka nad człowiekiem w podeszłym wieku
  • Profilaktyka chorób w okresie powojennym, promocja zdrowego trybu życia
  • Rehabilitacja w okresie powojennym i Polsce Ludowej.

Od potencjalnych autorów oczekujemy przede wszystkim referatów/ artykułów będących opracowaniem monograficznym danego zagadnienia nie zaś prezentacją biografii zasłużonych osób. 

Konferencję planujemy zorganizować w dn. 9–10 grudnia 2022 r. Jej pokłosiem będzie recenzowana książka wydana w punktowanym wydawnictwie IHN PAN. Zaznaczamy, że do publikacji zgłoszone zostaną te prace, które uzyskają pozytywną ocenę recenzentów oraz redaktorów.

Propozycje referatów (zgłoszenia na załączonych formularzach) prosimy zgłaszać do dnia 31 maja 2022 r.

Lista zakwalifikowanych osób zostanie podana najpóźniej do 15 czerwca 2022 r.

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł., 350 zł dla uczestników studiów doktoranckich.

Dalsze informacje dla osób zgłaszających się w kolejnych komunikatach.

Propozycje tematów (na załączonym formularzu) prosimy zgłaszać na adresy mailowe organizatorów: magda.pa@op.ploraz a.marek@op.pl

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy w ZAPROSZENIU.

Komitet Organizacyjnydr hab. Magdalena Paciorek IHN PANdr hab. Anna Marek, Wydział Medyczny Uczelnia Łazarskiegodr hab. Maria Ciesielska Wydawnictwo Medycyna Praktyczna. Projekt Medical Review Auschwitz

Weitere Angaben

dr hab. Magdalena Paciorek
Pol-Int-Team

Datenschutzrichtlinie

Pol-Int verwendet Cookies, um ein reibungsloses Funktionieren unserer Plattform zu gewährleisten (technisch notwendige Cookies). Darüber hinaus bitten wir um Ihre Zustimmung zur Verwendung von Cookies zu Analysezwecken und zur Verbesserung der Plattform (statistische Cookies). Ihre Cookie-Einstellungen können Sie stets anpassen oder widerrufen.