Calls

Calls: Anzeigen

Historię swą piszcie same. Polityka, historiografia i muzealne narracje z perspektywy kobiet | Call for Papers

Ausschreibende Einrichtung

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Disziplinen

Kulturwissenschaft Gender Studies Geschichtswissenschaft Sonstige

Themen

Zwischenkriegszeit

Beschreibung

Historia kobiet od dawna jest przedmiotem badań naukowych, a ostatnio również częścią debaty publicznej. Przypadająca w grudniu br. 140. rocznica urodzin Aleksandry Piłsudskiej jest okazją do organizacji konferencji, która przybliży tę postać, ale też obie jej córki: Jadwigę Piłsudską-Jaraczewską oraz Wandę Piłsudską, które działały na rzecz zachowania dziedzictwa II Rzeczpospolitej i znacząco przyczyniły się do powstania Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. 

Uzyskanie praw wyborczych w 1918 r. stanowiło jedynie formalny początek drogi do szerszego udziału kobiet w życiu politycznym II Rzeczpospolitej. Jakie w rzeczywistości były możliwości, bariery oraz efekty działalności obywatelek na tym polu w okresie międzywojennym? W trakcie konferencji muzeum wraz z instytucjami partnerskimi chce przyjrzeć się obecności kobiet w przestrzeni publicznej II RP, obszarom ich aktywności oraz przeanalizować biografie kobiet zaangażowanych politycznie. W tej części warto zastanowić się także nad pozycją i możliwościami działania małżonek przywódców państwowych w krajach Europy Środkowej w tym okresie.

Kolejnym obszarem refleksji będzie kwestia konstruowania opowieści o przeszłości własnej kobiet: ich aktywnościach społecznych i obywatelskich, udziale w walce o niepodległość i kształtowaniu struktur państwa. Jak środowiska kobiece, mające świadomość swych dokonań oraz potrzebę utrwalania własnej historii, tworzyły narracje o swojej przeszłości? Organizatorki chcą przyjrzeć się projektom tożsamościowym i intelektualnym, w tym inicjatywom gromadzenia źródeł do badania dziejów kobiet oraz historycznej narracji poszczególnych środowisk (legionistki, harcerki, nauczycielki i inne). Wart uwagi jest również akademicki namysł nad historią i historiografią kobiet w okresie międzywojennym.

Jak historia kobiet była prezentowana w muzeach okresu międzywojennego? Podczas konferencji warto omówić również międzywojenne inicjatywy mające na celu upamiętnienie i publiczną prezentację dokonań kobiet. Nie zabraknie też miejsca na przypomnienie pokoleń ekspertek, pracownic muzeów i inicjatorek ekspozycji. Zapraszamy także do refleksji nad obecnością kobiet i ich historii we współczesnych narracjach muzealnych.

Zgłoszenie udziału w konferencji

Wypełniony formularz zgłoszenia na konferencję, dostępny na stronie Muzeum zawierający tytuł wystąpienia i abstrakt referatu (do 3000 znaków) oraz krótką notą biograficzną prosimy przesyłać do 18 września na adres: konferencja@muzeumpilsudski.pl .

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru propozycji referatów, o wyborze decydować będzie Komitet Organizacyjny. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Zakwalifikowanym uczestnikom spoza Warszawy organizatorzy zapewniają jeden nocleg oraz zwrot kosztów podróży (bilet kolejowy II klasy).

Publikacja pokonferencyjna planowana jest w 2023 roku.

Pol-Int-Team

Datenschutzrichtlinie

Pol-Int verwendet Cookies, um ein reibungsloses Funktionieren unserer Plattform zu gewährleisten (technisch notwendige Cookies). Darüber hinaus bitten wir um Ihre Zustimmung zur Verwendung von Cookies zu Analysezwecken und zur Verbesserung der Plattform (statistische Cookies). Ihre Cookie-Einstellungen können Sie stets anpassen oder widerrufen.