Organisations

Organisation profile: detailed view

Institution | Zentrum für Historische Forschung Berlin (CBH PAN)

Disciplines

History Jewish studies Cultural studies Art history Sociology

Description

W Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie (CBH PAN) prowadzimy badania nad historią i współczesnością stosunków polsko-niemieckich. Poprzez inicjowanie projektów naukowych oraz popularyzujących wiedzę, realizowanych z partnerami z Niemiec, Polski i innych krajów, dążymy do promocji i umiędzynarodowienia polskiej humanistyki oraz wspieramy działania związane z dyplomacją naukową. Od powstania w 2006 r. jesteśmy częścią berlińskiego krajobrazu naukowego i współkształtujemy polsko-niemiecki dyskurs historyczny, inspirując międzynarodowe inicjatywy i projekty. Nasze działania mają wpływ na porozumienie i dialog polsko-niemiecki, a wypracowane narzędzia badawcze i doświadczenie w popularyzacji wiedzy pozwalają nam wyjść poza dwustronne relacje i prowadzić projekty poświęcone wspólnej przeszłości i dziedzictwu całej Europy.W działaniach naukowych kładziemy nacisk na interdyscyplinarne badania humanistyczne. Reprezentujemy takie dziedziny, jak historia, politologia, historia sztuki, socjologia czy antropologia. Obszarami naszych zainteresowań są: polsko-niemiecka historia wzajemnych oddziaływań, kultury i miejsca pamięci, wielojęzyczność i wielokulturowość obszarów pogranicznych, historia Żydów w Europie Środkowej i Wschodniej, historia kobiet i płci kulturowej, zjawiska wykluczenia i partycypacji mniejszości, metodologia badań humanistycznych, edukacja historyczna, muzealnictwo, historia kolekcjonerstwa, kultury negocjacji i kompromisu. Nasze projekty wpisują się w główne nurty współczesnej humanistyki, dotykając aktualnych problemów o znaczeniu uniwersalnym i ponadnarodowym.Organizujemy wydarzenia naukowe i uczestniczymy jako eksperci w konferencjach, debatach i warsztatach. W wywiadach dla mediów przedstawiamy wyniki własnych badań i komentujemy bieżące wydarzenia naukowe. Poprzez dyplomację naukową współkształtujemy polsko-niemiecki dialog i procesy porozumienia.

Published posts

For usability reasons, the profile area "My posts" is only displayed on mobile devices with a resolution of 576 pixels (and higher) in width. Please switch to landscape mode on your device.

Title Category Date
Nabór na stanowisko koordynatorki/koordynatora projektów naukowych Vacancy 2023-05-29 09:59
Nabór na stanowisko ekspertki/eksperta Vacancy 2023-05-11 14:58
Nabór na stanowisko specjalisty ds. administracyjno-finansowych Vacancy 2023-01-03 14:20
Title Category Date

Further details

Institution | Zentrum für Historische Forschung Berlin (CBH PAN)

Address

Majakowskiring 47, 13156 Berlin

13156 Berlin

Germany

Write a message

New message

Send to
Pol-Int team

Privacy policy

Pol-Int uses cookies to ensure our website works properly (required cookies). We also ask for your permission to use cookies for analytical purposes (statistical cookies). You can manage or revise your cookie settings at any time.