Organisations

Organisation profile: detailed view

Institution | Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki

Disciplines

Cultural studies Economics History International relations Linguistics Literary studies Other Political science

Description

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN) została powołana w celu wspierania nauki oraz porozumienia między narodami w oparciu o zacieśnianie współpracy współpracy studentów, naukowców i badaczy z Polski i Niemiec. Poprzez wspieranie projektów naukowych przyczynia się ona do rozwoju podstaw i wiedzy, które sprzyjają wzajemnemu zrozumieniu i porozumieniu między Polakami i Niemcami. Celem fundacji jest wspieranie innowacyjnych projektów oraz nowych modeli współpracy w obu krajach. PNFN wspiera polsko-niemieckie projekty kooperacyjne w dziedzinie nauk humanistycznych, kulturoznawstwa, prawa oraz nauk społecznych i ekonomicznych.

Fundacja przyznaje regularnie dotacje w dwóch odrębnych konkursach:​​​​​​​​​​​​​​

- Główny konkurs na projekty badawcze; maks. kwota dotacji wynosi 80 tys. euro

- Uproszczony konkurs na wydarzenia naukowe, konferencje itp. oraz mniejsze projekty badawcze; maks. kwota dotacji wynosi 10 tys. euro.

www.pnfn.pl lub www.dpws.de

Further details

Institution | Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki

Address

Germany

Write a message

New message

Send to
Pol-Int team

Privacy policy

Pol-Int uses cookies to ensure our website works properly (required cookies). We also ask for your permission to use cookies for analytical purposes (statistical cookies). You can manage or revise your cookie settings at any time.