Calls

Calls: Show

XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wschód-zachód: Dialog języków i kultur" | Call for Applications

Advertising organisation

Katedra Neofilologii i Katedra Filologii Angielskiej Akademii Pomorskiej w Słupsku

Disciplines

Communication studies Cultural studies Linguistics Literary studies Media studies

Topics

Central and Eastern Europe Colloquial language use Comparative literature Language change Literary history Literary theory Literary translation

Description

Data organizacji Konferencji: 29-30 czerwca 2023 r.

Języki robocze: polski, rosyjski, angielski, niemiecki

Czas wystąpienia: maksymalnie 20 minut

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 kwietnia 2023 r.

Wysokość opłaty konferencyjnej: 400 zł (dla gości zagranicznych 100 Euro) za udział stacjonarny lub 200 (50 Euro) za udział zdalny.

Wysokość opłaty konferencyjnej dla doktorantów i studentów: 50 zł (15 Euro)

Termin wniesienia opłaty konferencyjnej: 31 maja 2023 roku

Wpłaty prosimy dokonać na poniższe konto: 02 1240 3770 1111 0000 4068 0617

subkonto 249-581, z dopiskiem: Międzynarodowa Konferencja Naukowa WSCHÓD-ZACHÓD Dialog języków i kultur 2023

W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają publikację tekstów wygłoszonych na Konferencji, po uprzednim zaaprobowaniu ich przez recenzentów, w monografii wieloautorskiej. Organizatorzy nie zapewniają noclegu.

Further details

Pol-Int team

Privacy policy

Pol-Int uses cookies to ensure our website works properly (required cookies). We also ask for your permission to use cookies for analytical purposes (statistical cookies). You can manage or revise your cookie settings at any time.