Calls

Calls: Show

Open-Access-Zeitschrift "Wortfolge. Szyk Słów" Heft 7 (2023): Thematischer Schwerpunkt: An der Grenze / Temat wiodący: Na granicy | Call for Articles

Advertising organisation

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Disciplines

Linguistics Literary studies

Topics

Comparative literature German-Polish relations Literary history Literary translation Migration

Description

Menschen, Phänomene, Zustände, Befindlichkeiten, Ereignisse, die sich an der Grenze situieren lassen, waren schon immer Gegenstand einer humanwissenschaftlichen Reflexion, und dies in vielfacher Perspektive. Gerade in der heutigen Zeit scheint aber das Grenz-Problem besondere Brisanz zu gewinnen: Im September 2021 verhängt Polen an der Grenze zu Belarus den Ausnahmezustand. Begriffe wie Grenzregion, Grenzgebiet, Flüchtling und Migrant werden nun wieder erschreckend gegenwärtig, zumal sich das Flüchtlingsdrama wegen der Nachrichtensperre im Verborgenen vollzieht. Die Frage, was denn an der Grenze geschieht, lässt sich dabei nicht nur als tagesaktuell lesen, sondern sie rührt auch an die Grundfesten der menschlichen Existenz.

In dem geplanten Heft wollen wir uns nun verstärkt mit Fragestellungen beschäftigen, die Zustände, Emotionen, Befindlichkeiten, Ereignisse und allen voran Menschen an der Grenze (im territorialen, metaphorischen, geschlechtsspezifischen, existenziellen, sozialen Sinne) ins Auge fassen; denkbar wären dabei u.a. folgende Aspekte einer literatur- oder/und sprachwissenschaftlichen Reflexion:

·       Menschen, Geschlechter, Gemeinschaften an der Grenze

·       Narrative des Grenzraumes

·       Sprachen an der Grenze

·       Alltäglichkeiten und Mentalitäten an der Grenze

·       Emotionen an der Grenze

·       Zustände an der Grenze

·       ästhetische / sprachliche Räume und Landschaften an der Grenze

·       Figuren und Tropen / Rhetoriken und Diskurse an der Grenze

Temat wiodący: Na granicy

Ludzie, zjawiska, stany, postawy i wydarzenia, sytuujące się bądź rozgrywające na granicy, były i są niemal oczywistym przedmiotem refleksji humanistycznej, podejmowanej  przy użyciu różnorakich metod i narzędzi badawczych. Jednak obecnie problemy te rysują się wyjątkowo ostro: we wrześniu 2021 roku Polska wprowadza stan wyjątkowy na granicy z Białorusią. Pojęcia takie jak region przygraniczny, obszar przygraniczny, uchodźca i migrant, nabierają przerażającej aktualności, zwłaszcza że dramat uchodźców rozgrywa się w przestrzeni medialnej ciszy i izolacji. Pytanie o to, co dzieje się na granicy, można tym samym uznać nie tylko za na wskroś aktualne, ale wręcz dotykające samej istoty ludzkiej egzystencji.

W planowanym numerze chcielibyśmy pochylić się nad kwestiami, które odnoszą się do emocji, stanów, wydarzeń, a przede wszystkim do ludzi na granicy (pojmowanej w sensie terytorialnym metaforycznym, społecznym, egzystencjalnym, płciowym etc.); proponujemy, aby przedmiotem naukowej refleksji o charakterze literaturo- lub językoznawczym stały/stali się:

·       człowiek, płeć, wspólnota i społeczność na granicy

·       narracje w przestrzeni nad/przygranicznej

·       języki w przestrzeni nad/przygranicznej

·       życie codzienne i mentalność na granicy

·       emocje, stany emocjonalne, uczucia na granicy

·       estetyczne / językowe przestrzenie i krajobrazy na granicy

·       figury i tropy / retoryka i dyskursy nad/przygraniczne

Języki publikacji: niemiecki, polski

Kontakt: wortfolge@us.edu.pl

Webseite  / strona internetowa: https://journals.us.edu.pl/index.php/wss/index; https://www.facebook.com/wortfolge/

Beitragseinreichungen / zgłoszenia: https://journals.us.edu.pl/index.php/wss/about/submissions

Indexierung / indeksacja: Erih Plus, CEEOL, CEJSH, DOAJ, ICI Journals Masters List, WorldCat, ZDB

Indikatoren / wskaźniki: MEiN: 20 pkt., ICV: 94.3

Termine / terminy: Online Zuerst /  pojedyncze artykuły publikowane są na bieżąco zgodnie z zasadą online-first

Pol-Int team

Privacy policy

Pol-Int uses cookies to ensure our website works properly (required cookies). We also ask for your permission to use cookies for analytical purposes (statistical cookies). You can manage or revise your cookie settings at any time.