Calls

Calls: Show

"Niektórzy lubią poezję...", czyli o recepcji dzieła Wisławy Szymborskiej na arenie międzynarodowej | Call for Papers

Advertising organisation

Zakład Translatoryki i Glottodydaktyki w Instytucie Filologii Germańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim

Disciplines

Cultural studies International relations Literary studies Translation studies

Description

Wisława Szymborska rzadko podróżowała, mimo to jej twórczość docierała i nadal dociera do najdalszych zakątków globu, o czym świadczą obcojęzyczne przekłady jej poezji i liczne zagraniczne nagrody, w tym najważniejsza z 1996 r. Literacka Nagroda Nobla. Jej teksty nadal intrygują ludzi nauki, studentów, tłumaczy, jak i liczne grono miłośników jej poezji. W 2023 r. Wisława Szymborska obchodziłaby 100. rocznicę urodzin. Jest to dobry moment, aby ponownie pochylić się nad twórczością poetki i zastanowić nad aktualnością jej postrzegania świata, swoistością perspektyw przez nią obieranych, stosowanych w jej poezji – jakże osobliwych – językowych metod opisu wnikliwie obserwowanej rzeczywistości.

Planowaną konferencję otworzy wykład inauguracyjny prof. Michała Rusinka, literaturoznawcy i pisarza, wieloletniego asystenta poetki, prezesa Fundacji Wisławy Szymborskiej.

Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny. Do udziału w niej zapraszamy badaczy literatury, kultury, języka, przekładu, jak również tłumaczy i krytyków przekładu. Zapraszamy do zgłaszania referatów poruszających zagadnienia następujących zakresów tematycznych:

- badania nad twórczością poetycką Wisławy Szymborskiej i jej tłumaczeniami,

- recepcja poezji Wisławy Szymborskiej w Polsce i zagranicą,

- znaczenie twórczości Wisławy Szymborskiej w kontekście dialogu kultur,

- poezja Wisławy Szymborskiej w seriach przekładowych,

- obecność i znaczenie twórczości Wisławy Szymborskiej w szkolnej i akademickiej edukacji w Polsce i za granicą oraz w nauczaniu języka polskiego jako obcego,

- wycinanki Wisławy Szymborskiej jako twórcza aktywność poetki; wycinanka Wisławy Szymborskiej jako innowacyjny gatunek komunikatu,

- kontakty poetki z polskimi i zagranicznymi wydawnictwami, tłumaczami i innymi literatami,  

- wpływ Literackiej Nagrody Nobla, jak i innych nagród i odznaczeń, na recepcję twórczości poetki oraz polskiej literatury na arenie międzynarodowej.

Dalsze informacje:

Konferencja jest organizowana w kooperacji między Fundacją im. Karla Dedeciusa i Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce przy Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Zakładem Translatoryki i Glottodydaktyki w Instytucie Filologii Germańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Patronat honorowy objęła Fundacja Wisławy Szymborskiej.

Planowana jest recenzowana publikacja pokonferencyjna w serii „Interdisciplinary Polish Studies” (wyd. Harrassowitz), jak również w open access na serwerze Uniwersytetu Europejskiego Viadrina.

Organizatorzy konferencji starają się o pozyskanie środków zewnętrznych na sfinansowanie publikacji i kosztów przeprowadzenia konferencji.

Zgłoszenia referatów (500-1000 słów bez wliczenia bibliografii) należy przesyłać do 30 kwietnia 2023 r. poprzez poniższy formularz:

https://forms.gle/U3V9o6kgJiEPzBDu9 (polski)

https://forms.gle/q4ewjXCzasg1n4Rq9 (niemiecki)

https://forms.gle/cWnXVHLhiKAUgzUHA (angielski)

Further details

File(s)

Pol-Int team

Privacy policy

Pol-Int uses cookies to ensure our website works properly (required cookies). We also ask for your permission to use cookies for analytical purposes (statistical cookies). You can manage or revise your cookie settings at any time.