Calls

Calls: Show

Człowiek wobec wojny. Osobiste świadectwa rosyjskiej agresji na Ukrainę / Людина перед обличчям війни. Особисті свідоцтва російської агресії проти України | Call for Applications

Advertising organisation

Fundacja Ośrodka KARTA / Фонд Центру КАРТА

Disciplines

Anthropology Art history Communication studies Cultural studies Economics Ethnology Film studies Gender studies History International relations Jewish studies Linguistics Literary studies Media studies Other Philosophy Political science Religious studies Slavic studies Sociology Theatre studies Translation studies

Topics

#SolidarityWithUkraine Contemporary history

Description

Cyfrowa dokumentacja wojny: zniszczenia, ucieczki, ale też bohaterstwa, sprzeciwu i odwagi oraz wszelkich ulotnych śladów historii, która dzieje się na naszych oczach – to wszystko chcemy zabezpieczyć dla przyszłych pokoleń.

Jesteśmy niezależną organizacją pozarządową, która od ponad 40 lat odkrywa, chroni i upowszechnia historię widzianą z perspektywy jednostki. Naszą misją jest zabezpieczanie pamięci.

Gromadzimy archiwalia dotyczące głównie XX wieku. Powierzają je nam osoby publiczne i zwyczajni świadkowie niezwykłych czasów. Ich dzienniki, dokumenty, wspomnienia, fotografie oraz nagrania tworzą największe w Polsce archiwum społeczne. To obecnie 1500 metrów bieżących dokumentów, dzienników, wspomnień, 6000 nagrań oraz 500 000 fotografii. Zapewniamy wieczyste zabezpieczenie i przechowanie zbiorów.

Jak przekazać świadectwa?

  • Materiały można przekazywać w siedzibie Fundacji Ośrodka KARTA od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–17.00.
  • Na osoby chętne do przekazania materiałów czeka profesjonalny zespół archiwistów, porozumiewający się po polsku/ukraińsku/rosyjsku/angielsku.
  • Warunki udostępniania i upublicznienia materiałów można ustalić z zespołem.
  • Materiały można również wysłać mailem lub pocztą: archiwum@karta.org.pl, Fundacja Ośrodka KARTA, ul. Narbutta 29, 02-536 Warszawa
  • Masz pytanie? Napisz lub zadzwoń: archiwum@karta.org.pl, tel. 22 848 07 12

Przekaż nam swoją historię!

Цифрова документація війни: знищення, втечі, акти героїзму, супротиву, відваги і усіх швидкоплинних слідів історії, що відбувається на наших очах – це все ми хочемо залишити для майбутніх поколінь.

Хто ми?

Ми є незалежною позаурядовою організацією, яка понад 40 років відкриває, зберігає і поширює історію з точки зору окремих людей. Наша місія – зберегти пам’ять.

Ми збираємо архіви в основному 20 століття. Їх передають нам громадські діячі та звичайні свідки надзвичайних часів. Їхні щоденники, документи, спогади, фотографії та записи утворюють найбільший соціальний архів у Польщі. Зараз це 1500 метрів поточних документів, щоденників, спогадів, 6000 записів і 500 000 фотографій. Ми забезпечуємо вічну охорону та зберігання колекцій.

Як передати нам свідоцтва?

  • Матеріали можна передати до Фонду Центр KARTA з понеділка по п'ятницю з 9.00–17.00.
  • Охочих надати матеріали чекає професійна команда архівістів, які володіють польською/українською/російською/англійською мовами.
  • Умови використання та публікації матеріалів можуть бути узгоджені з командою.
  • Матеріали також можна надіслати електронною поштою: archiwum@karta.org.pl, або поштою на адресу Фондy Центру KAРTA, вул. Нарбутта 29, 02-536 Варшава
  • Маєте запитання? Пишіть або телефонуйте: archiwum@karta.org.pl, тел. 22 848 07 12

Розкажіть нам свою історію!

Pol-Int team

Privacy policy

Pol-Int uses cookies to ensure our website works properly (required cookies). We also ask for your permission to use cookies for analytical purposes (statistical cookies). You can manage or revise your cookie settings at any time.